Archivní a spisová služba – uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců – aktuálně

Datum

22 Zář 2020

Čas

09:00 - 14:00

Cena

2 900Kč

Lektor

 • Mgr. Jan Schwaller

  vedoucí oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Je uznávaným odborníkem na problematiku archivace. Má bohatou publikační činnost a je zkušeným lektorem. Prošel řadou metodických jednání s původci, kde se řešila problematika uchovávání digitálních dokumentů i z důvodu datových schránek.

 • Poslední probíraná novela archivního zákona vešla v platnost dne 24.4.2019 v souvislosti s  přijetím zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • Vyhláška č. 85/2019 Sb. – platná od 1.7.2019 – technická novela vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby – novinky
 • Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.

Variabilní symbol: 2009205


Více informací

Detail akce

Akce začne již za:

 • 00

  dny

 • 00

  hodiny

 • 00

  minuty

 • 00

  vteřiny

Přihlášení na akci

Základní vložné

Firmy a fyzické osoby

K dispozici Vložné: 100
Vstupenka Základní vložné je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.
Dotované vložné

Veřejná správa a neziskové organizace

K dispozici Vložné: 100
Vstupenka Dotované vložné je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.

Hodinový rozvrh

Časový harmonogram

9:00 - 9:30
prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
9:30 - 12:00
I. blok odborného programu (část A, B)
12:00 - 12:30
přestávka (podáváme občerstvení)
12:30 - 14:00
II. blok odborného programu (část C)
Školicí místnost Praha

Místo konání

Školicí místnost Praha
Korunní 2506/106, 101 00 Vinohrady, Česko
ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.

Organizátor

ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.
Telefon
725993812
Email
vzdelavani@i-erc.cz
Webová stránka
http:///o-nas/evropske-regionalni-centrum/

Spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s. od počátku svého založení spolek realizuje celoživotní vzdělávání a rozvíjí vzdělávací programy, propaguje hodnoty, na kterých je založena Evropská Unie, na úrovni regionální spolupráce, meziobecní spolupráce a principy Private Partnership, se zaměřením na zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, při dodržování zásad integračně sociálního podnikání.

Napsat komentář