ASSESSMENT CENTRUM – principy, příprava a realizace v kostce

Datum

23 Zář 2020

Čas

09:00 - 18:00

Cena

5 490Kč

Lektor

 • Mgr. Věra Máchová

  specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a personálních auditech – také Assessment Centre a Development Centre. Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Vystudovala FF MU Brno, obor: psychologie, specializace: psychologie organizace a práce. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000).

 • Var. symbol: 2009102
Klíčová slova: , ,

V rámci školení se naučíte, jak připravit Assessment Centre pro výběrové řízení. Nejprve si řekneme, o co při této metodě jde – základní principy, východiska, použití a očekávatelné výstupy. Dále se seznámíte s vytvářením „kompetencí“ a kompetenčního profilu obsazované pracovní pozice. Následovat bude přehled technik a metod, kterými je možné tyto kompetence ověřovat, které je možné do Assessment Centre zařadit. Poté se dozvíte se, jak designovat Assessment Centre a také, co všechno je třeba organizačně ošetřit. Ujasníme si, jak se provádí příprava hodnotitelů, jak zpracujeme výstupy a jak dále nakládat s výsledky. Součástí školení je intenzivní nácvik v roli hodnotitele a hodnoceného.


Akce začne již za:

 • 00

  dny

 • 00

  hodiny

 • 00

  minuty

 • 00

  vteřiny

Přihlášení na akci

Základní vložné
K dispozici Vložné: 100
Vstupenka Základní vložné je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.

Hodinový rozvrh

Časový harmonogram

9:00 - 9:30
prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
9:30 - 18:00
odborný program
Školicí místnost Brno

Místo konání

Školicí místnost Brno
Panská 361/13, Brno-střed, Česko
Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.

Organizátor

Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.
Telefon
725993812
Email
vzdelavani@regionpartner.cz
Webová stránka
http:///regionpartner/

Obecně prospěšná společnost Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. od počátku svého založení spolek realizuje celoživotní vzdělávání a rozvíjí vzdělávací programy, propaguje hodnoty, na kterých je založena Evropská Unie, na úrovni regionální spolupráce, meziobecní spolupráce a principy Private Partnership, se zaměřením na zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, při dodržování zásad integračně sociálního podnikání.

Napsat komentář