Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. vznikla zápisem do veřejného rejstříku ze dne 5. června 2004 na základě usnesení Krajského soudu v Brně (oddíl O, vložka 226). Od počátku svého založení spolek realizuje celoživotní vzdělávání a rozvíjí vzdělávací programy, propaguje hodnoty, na kterých je založena Evropská Unie, na úrovni regionální spolupráce, meziobecní spolupráce a principy Private Partnership, se zaměřením na zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, při dodržování zásad integračně sociálního podnikání.

Poslání

Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. patří mezi špičku národních neziskových organizací. Pokrývá kompletní spektrum asistenčních, vzdělávacích a poradenských činností a v každé z nich se může pochlubit prestižními referencemi. Již více než 16 let pomáhá s řešením celospolečensky významných projektů. Značka REGIONPARTNER je vnímána jako komplexní a profesionální „ressource centrum“ pro regiony, veřejnou správu, neziskový sektor, podnikatele, prestižní organizace a další významné instituce v ČR.  Svých cílů dosahuje podporou rozvojových aktivit všech zmiňovaných cílových skupin a poskytováním servisu v řešení dotací.

Kdo jsme?

Jsme dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kterým není lhostejný demokratický rozvoj společnosti a chceme se podílet na jejím duchovním, morálním, kulturním a společenském rozvoji. Jsme stabilní tým a realizujeme vzdělávací, poradenskou, konzultační, projektovou a marketingovou činnost. Jsme otevřená společnost s celostátní působností, která vidí šance v systému vzdělávacích programů a rozvíjí koncepci spolupráce při tvorbě strategie procesu celoživotního vzdělávání. Těší nás, když naši klienti a partneři oceňují kvalitu, pohotovost, přátelskou atmosféru a spolehlivost našich služeb, které jim napomáhají při řešení konkrétních problémů a vítají účinnou pomoc v jejich každodenní činnosti a práci.

Statutární orgán a organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka, na chod organizace dohlíží správní a dozorčí rada.

Ředitelka

Jiřina Nehybová

ředitelka
reditel@regionpartner.cz

 

Složení správní rady

Milan Špidla

předseda správní rady
predseda@regionpartner.cz

Kateřina Dubovcová

místopředsedkyně správní rady
mistopredseda@regionpartner.cz

Miroslav Krumpl

člen správní rady
krumpl@regionpartner.cz

Složení dozorčí rady

Petr Uher

předseda dozorčí rady
uher@regionpartner.cz

Kateřina Skácelová

členka dozorčí rady
skacelova@regionpartner.cz

Ing. Jiří Ciboch

člen dozorční rady
ciboch@regionpartner.cz

Kde pomáháme?

Pomáháme všem, kdo potřebují rychle, snadno a efektivně vyřešit problematickou situaci. Zejména se věnujeme pomoci znevýhodněným skupinám občanů a jejich zapojování do rozhodovacích procesů. Specializujeme se na oblast uměleckých terapií pro osoby s mentálním handicapem a také se orientujeme na podporu ohrožených dětí a mládeže, jejich práva a osobnostní rozvoj.

Učení je radost - celoživotní vzdělávání a rekvalifikace

Patříme mezi prestižní poskytovatele vzdělávání a sledujeme nové trendy. A tak s neustále se měnícími potřebami vzdělávání dospělých přicházíme vždy mezi prvními s novými vzdělávacími přístupy a modely. U zrodu společnosti stáli lidé s mnohaletou praxí ve vzdělávání dospělých se zaměřením na oblasti spojené s výkonem veřejné správy. Bylo tedy logické, že se zaměřujeme na klientelu z veřejné správy, ale okruh zákazníků jsme rozšířili také na odbornou veřejnost v soukromém sektoru, protože vzdělávací potřeby této skupiny se v řadě témat překrývají s potřebami veřejné správy. Aktuálně se zaměřujeme jak na neziskový sektor (veřejná správa, sociální oblast, kultura a školství), tak na soukromý sektor. Absolventi si odnášejí konkrétní výstupy použitelné v praxi, posouvají věci dál, zlepšují své postupy a rozvíjejí sebe, i svou organizaci. Učení je radost. V nabídce máme kurzy otevřené i zakázkové, vzdělávací aktivity realizujeme na území celé České republiky. Rozsah témat je různorodý a každý klient si u nás jistě najde ten pravý kurz přesně pro něj.

Působíme jako vzdělávací instituce, která má udělenou akreditaci na základě rozhodnutí odboru vzdělávání a informací ve veřejné správě Ministerstva vnitra podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Bylo nám přiděleno číslo akreditace AK/I-30/2017.

Projekty a dotační management

Řešíme projektové záměry a pomáháme se zpracováním projektů, aby se sny našich klientů stávaly skutečností. Komplexně řešíme celý projektový cyklus a administraci dotačních projektů od A do Z. Konzultace, zpracování žádosti a řízení projektu se stávají kořením života našich klientů.

Uměním spolu - galerie s uměleckou kavárnou

Realizujeme výstavy a utváříme umělecké zázemí pro umělce a jejich umění (malba, socha, konceptuální umění, stejně jako audiovizuální tvorba). Součástí naší galerie se stala také umělecká kavárna, aby se potkávalo výtvarné umění se skutečným životem. Z tohoto přesvědčení se zrodil koncept, který nechce být jen další kavárnou, kde na stěnách visí fotografie či obrázky, ale živou kavárnou propojenou s uměním, kde obrazy, sochy a další umělecká díla tvoří nedílnou součást interiéru kavárny. Podporujeme nejen setkávání jednotlivců při kávě, ale také platformu pro setkávání s uměním živým, interpretovaným. Proto v galerii se zážitkovou kavárnou organizujeme kulturní a společenské akce. Na základě oznámení ze dne 4.12.2019 byl u naší o.p.s. proveden zápis provozovny do živnostenského rejstříku a oficiálně byla kavárna otevřena.

Poznejte nás

Jsme připraveni Vám ochotně vyjít vstříc ve Vašich námětech a požadavcích. Stávající partneři oceňují kvalitu, pohotovost, přátelskou atmosféru a spolehlivost našeho centra, které jim napomáhá při řešení konkrétních problémů a vítají účinnou pomoc v jejich každodenní činnosti a práci.

                                                                          Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitost před tím, než ji vidí ostatní. Theodore Levitt

Dokumenty ke stažení

Kde nás najdete?

Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Panská 361/13
602 00 Brno

IČ: 26928027
DIČ: CZ26928027
Společnost Regionpartner je plátcem DPH.

E-mail: vzdelavani@i-erc.cz
Telefon: 725 993 812

Parkování: 1. podzemní parkoviště u Janáčkova divadla (Parking JD) www.garazejanackovodivadlo.cz

Chcete se vzdělávat? Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat!