Dotační poradenství

Na programové období 2014-2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se např. o následující programy:

  • Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
  • Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Více informací o nových operačních programech se dozvíte zde.

V případě zájmu o konzultaci k příslušným operačním programům a zájmu o zpracování projektové žádosti napište na projekty@i-erc.cz.

Dotační audit

Pokud máte zájem o rychlé prověření projektového záměru, vyplňte následující formulář a my Vám do 7 dnů zašleme rešerži dotačních možností s návrhem řešení.