Vzdělávání "šité" na míru

Prošli jste nabídku vzdělávacích akcí a stále jste nenašli pro sebe a své kolegy vzdělávací akci, která by z hlediska tématu, termínu či místa konání vyhovovala Vašim požadavkům?

Nabízíme vám zajištění kurzů, seminářů, konzultací, ale i ucelených vzdělávacích programů na zakázku přesně podle vašich vzdělávacích potřeb.

Vzdělávací akce na zakázku Vám přináší tyto výhody:

 • nižší časová náročnost,
 • nižší náklady na vzdělávání, odbourání nákladů na cestovné atd.,
 • vzdělávání většího počtu pracovníků,
 • možnost lepšího určení vzdělávacích potřeb pracovníků,
 • příprava programu dle vzdělávacích potřeb účastníků,
 • celkově vyšší ekonomickou efektivitu kurzů,
 • plné přizpůsobení místa, času a konání kurzů,
 • možnost výběru vhodného časového období

Na zakázku realizujeme:

 • akreditované kurzy MV ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR,
 • veškeré další kurzy z naší nabídky otevřených kurzů a katalogu kurzů,
 • další kurzy, které vám připravíme na základě Vašich vzdělávacích potřeb a přání.

Termín konání:

dle Vašeho požadavku a volné kapacity našich lektorů.
Místo konání vzdělávacích akcí:

Vzdělávací akce uskutečňujeme dle Vašeho přání

 • v našich školících centrech,
 • přímo v prostorách Vaší organizace,
 • ve Vámi vybraném školícím zařízení,
 • zajistíme vhodné školící rekreační zařízení.

Počet účastníků:

U přednáškových kurzů je možný větší počet účastníků.
optimální počet účastníků výcvikových kurzů je 12 – 20 osob ve skupině.

Časový rozsah vzdělávacích akcí:

 • jednodenní akce (3 bloky po 1,5 hodině),
 • dvoudenní tréninkové vzdělávací akce (7 bloků po 1,5 hodině),
 • časová relace vzdělávací akce dle Vašeho přání a zvoleného tématu.

Materiály, pomůcky a vybavení:

Účastníci obdrží metodický materiál k danému tématu. Při výuce jsou využívány audiovizuální pomůcky, které umožňují lepší porozumění i zapamatování látky. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování, dle platné legislativy pro akreditované vzdělávací akce.

Cena vzdělávací akce na zakázku:

Cena je smluvní a výše závisí na rozsahu požadovaných služeb a Vašich požadavků týkajících se tématu, časového rozsahu, místa konání a počtu účastníků.

Na základě Vašeho oslovení zpracujeme návrh vzdělávání, včetně cenové relace.

Vyberte si vhodný kurz z našeho katalogu kurzů, nebo nás oslovte s Vašimi požadavky a domluvíme se!

Kontakt:

Miriam Kopčeková; vzdelavani@i-erc.cz; tel.: 725 993 812

Zašlete poptávku po kurzu na míru