Naši lektoři

Mgr. Svatopluk Simek

Mgr. Svatopluk Šimek

Právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a poradce v problematikách občanského zákoníku. Dlouholetá manažerská praxe v řízení společností a podniků (Realitní kancelář Dachi s.r.o., Aford plast Brno s.r.o., Autopůjčovna ABC Brno).

Ing. Nadezda Vitulova

Ing. Naděžda Vitulová

Emeritní ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město. Je autorkou řady odborných publikací a článků (podílela se např. na oceňované knize Věcná břemena od A do Z). Pracuje v oblasti evidence nemovitostí, katastru nemovitostí od nástupu do zaměstnání. Asi 3 roky vykonávala pozici kontrolora vedení evidence nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Spolupracuje s Masarykovou universitou a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen komise u závěrečných obhajob diplomové práce.

Ing. Petr Tomanek

PhDr. Karel Voříšek

Moderátor, lektor, kouč a mediální poradce. Mnoho let působil v různých médiích (Československá televize, Rádio Vox, Televize Nova), ve firmách (spolumajitel reklamní agentury, ředitel akciové společnosti, obchodní ředitel public relations agency). Po celou tu dobu se zdokonaloval jako lektor a přednášející právě v oblasti komunikace, veřejných vystoupení, rétoriky, prezentace na veřejnosti, společenského chování, media-trénincích a facilitačních dovedností. Všechno, co se za dlouhé roky své bohaté manažérské a mediální praxe naučil, teď naplno předává druhým. Více na www.karelvorisek.cz.

MVDr. Pavla Hobstova

MVDr. Pavla Hobstová

Novinářka, redaktorka. S novinařinou a copywritingem má dlouholeté zkušenosti. Pracovala jako novinářka např. v Respektu, Lidových novinách, je scénáristkou TV dokumentů a autorkou několika tištěných i elektronických knih. \r\n

Ing. Jan Skranka

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.

Ekonom, specialista na rozpočty měst, obcí a krajů s dlouholetou praxí, vedoucí katedry veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava.

Ing. Vera Machova

Ing. Miroslava Pýchová

Kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí (mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí) ve výkonu kontroly státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů od roku 2014 dosud.

Ing. Jan Škraňka

Marketingový a mediální konzultant, autor několika úspěšných guerillových a sociálních projektů.

Mgr. Vera Machova

Mgr. Věra Máchová

Specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a personálních auditech –⁠ také Assessment Centre a Development Centre. Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Vystudovala FF MU Brno, obor: psychologie, specializace: psychologie organizace a práce. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000).

Mgr. Ing. Milos Kacirek, Ph.D.

Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.

Lektor, právník a ekonom zabývající se audity a organizací veřejných zakázek, obchodních soutěží a restrukturalizací podniků. Absolvent dvou vysokých škol (VŠE Praha, obor Zahraniční obchod a Právnická fakulta UK) působí jako poradce z oboru ekonomie i práva. V roce 2007 získal doktorát na PF UK na téma Spravedlnost ve starověké hebrejské tradici. Přednášel na Fakultě humanitních studií UK v Praze, byl dlouholetým členem Národohospodářského ústavu J., Z. a M. Hlávkových. Pomáhal založit několik neziskových organizací a podílel se na jejich řízení. Absolvoval 3letý kurs o vedení Million Leaders Mandate (Equip) Johna Maxwella. Ve společnosti vede tým věnující se organizaci veřejných zakázek a výběrových řízení.

Ing. Sona Cupalova

Ing. Soňa Cupalová

Lektorskou a vzdělávací činností se zabývá již patnáct let. Zaměřuje se na manažerské, komunikační a prezentační dovednosti, rétoriku a marketing. Působí jako VŠ a VOŠ pedagog (ČVUT, VŠRR, VOŠ ekonomických studií Praha), konzultantka a lektorka pro vzdělávací a poradenské agentury a v rámci projektů financovaných ESF. Je certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání (certifikace NIDV). Součástí přípravy kurzů je analýza potřeb cílové skupiny, kterou přímo na kurzech doplňuje konkrétními potřebami účastníků se zřetelem na jejich pracovní pozice a úroveň znalostí. Důraz klade na praktickou aplikaci předávaných informací a možnost jejich okamžitého použití. Při workshopech a školeních využívá kromě jiného prvky neurolingvistického programování (je certifikovaná NLP Practitioner).

Mgr. Ing. Jiří Svoboda

Lektor, kouč, mediátor, poradce, VŠ pedagog. Má odborné pedagogické a humanitní vzdělání. Má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním dospělých, především v oblasti mezilidských vztahů, řešení konfliktů, mediace a komunikace. Působí ve státní správě i v soukromé sféře. Je srozumitelný a empatický. Díky bohaté praxi dokáže názorně spojit teoretické poznatky s praktickým využitím.

MUDr. Jan Cimický, CSc.

Český psychiatr, prozaik, básník a překladatel. Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy v Praze (1972) a od počátku své lékařské dráhy se specializoval na psychiatrii. Až do roku 1996 pracoval v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde byl v letech 1981–1996 primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení. V roce 1996 si otevřel privátní Centrum duševní pohody Modrá laguna.

PaedDr. Iva Matulková

Uznávaná lektorka. Absolventka PF v Č. Budějovicích, rigorózní zkoušky, s praxí ve vzdělávání dospělých a vzděláváním dětí a mládeže a zkušenostmi s manažerskými pozicemi, s právní a ekonomickou problematikou, s personalistikou. V rámci grantových a dotačních programů byla aktivně zapojena do tvorby a přípravy grantů, do konzultační činnosti, implementace a administrace, spolupodílela se na kompletaci výzkumů v oblasti individuálních akčních plánů. Pracovala jako projektová manažerka PHARE 2003, ESF – NGS, v období 2007-2013 v oblasti ESF atd., má zkušenosti z oblastí národních programů,s dotacemi a výzvami, např. s OPPA. Zapojovala se do vzdělávání dospělých např. ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, s ČZU v Praze, Univerzitou v Hradci Králové apod., i s dalšími společnostmi. Spolupracovala s Institutem vzdělávání dospělých, Společností pro talent a nadání v ČR. Praxi získává také svojí průvodcovskou činností a spoluprácí s NNO.

Mgr. Jan Schwaller

Vedoucí oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Je uznávaným odborníkem na problematiku archivace. Má bohatou publikační činnost a je zkušeným lektorem. Prošel řadou metodických jednání s původci, kde se řešila problematika uchovávání digitálních dokumentů i z důvodu datových schránek.

Ing. Jiří Ciboch

Konzultant a poradce na dotační výzvy a zpracování projektů z programů EU 2014 – 2020, jednatel ArchSta servis, s. r. o. ( dotační poradenství (EU a ČR), tvorba strategií rozvoje a komunální plánování, stavební inženýring, projekční kancelář - tvorba DUR, DSP, DPS, stavební a autorský dozor, investiční poradenství, energetická optimalizace budov). 10 let působil jako senior manažer, jednatel a člen dozorčí rady skupiny RENARDS. 4 roky působil jako odborný asistent na Ekonomicko-správní Fakultě MU.

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

Ředitel PTL, s.r.o., od roku 2002 poradce v oblasti EU dotací, zpracovatel projektů, konzultant, projektový manažer, finanční manažer pro různé organizace. Evaluátor v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska, hodnotitel v OPPI, certifikovaný facilitátor, dlouholetý spolupracovník Centra regionů. PRAXE V DOTAČNÍM PORADENSTVÍ: více jak sto zpracovaných projektů, získány dotace v celkovém objemu cca 1 mld. Kč, podíl na realizaci desítek projektů. Pravidelně publikuje o dotační problematice na: www.policy.eu. PRAXE VE VZDÉLÁVÁNÍ: Lektor mnoha krátkodobých i dlouhodobých kurzů v oblasti strukturálních fondů pro projektové manažery i pracovníky samosprávy. Školitel pracovníků ministerstev na téma evaluace projektů a programů. Praxe ve VŠ výuce na FSV UK

Mgr. Adam Parma

Pomocí on-line nástrojů pomáhá firmám a organizacím zviditelnit jejich značku, produkty a služby již více než 10 let. Přes 15 let také spolupracuje s Českou televizí jako scénárista, režisér, producent, moderátor i tlumočník. Vytvořil více než 500 audiovizuálních děl nejrůznějších žánrů pro státní instituce, vzdělávací organizace, společnosti a podniky. Je producentem a ředitelem produkční skupiny Film21 (http://www.film21.cz/). Podílel se na celé řadě on-line kampaní, zajišťuje mediální školení. Bohaté zkušenosti a know-how z více než 500 zakázek v ČR i zahraničí sdílí na svých školeních.

Ladislav Garaj

Výtvarník, sochař a grafik, původem z Rimavské Soboty na Slovensku. Pracuje však především se sklem – pod jeho rukama vznikají vitráže a vitrážové sochy (vytvořil například vitráž v lékárně U červenéhoho raka na Masarykově třídě v Brně a vitrážovou lunetu v klubu Divadla Bolka Polívky v Brně, v roce 1998 vytvářel vitráže do filmu Johanka z Arku francouzského režiséra Luca Bessona). Věnuje se také restaurování vitráží. Učí plastiku na gymnáziu s uměleckou profilací v Brně. Garajovy práce cestují i do ciziny (Poznaň, New York, Bonn a další). Důležitý v umělcově tvorbě je i roční pobyt v kazašském Dušambe, kde realiozoval velkou prostorovou vitráž „Hory“.

Mgr. Pavel Herman

Uznávaný a vyhledávaný odborník, specializuje se na právo zadávání veřejných zakázek. Podílel se na přípravě i projednávání zákona o zadávání veřejných zakázek i jeho prováděcích předpisů. Věnuje se rovněž přednáškové a publikační činnosti v této oblasti. V současné době působí jako poradce ministerstva pro místní rozvoj a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na pozici ředitele úseku veřejných zakázek ÚOHS. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

JUDr. Antonín Krejčí, MBA

Uznávaný specialista na dotační poradenství, lektor a právník zabývající se audity a organizací veřejných zakázek. Emeritní vedoucí oddělení právní podpory Státního fondu životního prostředí ČR. Rovněž působil na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. V současnosti zastává pozici právníka Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.

JUDr. Eva Kuzmová

Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

Milan Matyáš Deutsch

Přední český expert na komunikaci a PR, který se v oboru pohybuje již 25 let.Poskytoval strategické poradenství předním globálním korporacím (IBM, Nokia, Intel, Danone, Google, Xerox atd.). Řídil PR a komunikační kampaně předních značek ve střední a východní Evropě. Školil starosty českých měst a tajemníky krajů v efektivní komunikaci. Školil top manažery předních korporací – v oblastech krizová komunikace, mediální komunikace a osobní prezentace. Řídil mezinárodní týmy PR konzultantů ve střední a východní Evropě (19 zemí. Před 10 lety založil vlastní poradenskou společnost v oblasti PR a komunikace EMD consultants a její divizi se zaměřením na filmovou produkci EMD production.

Ing. Marie Kostruhová

Územním samosprávným celkům se věnuje více jak 20 let, a to jak v oblasti samostatné působnosti, tak i přenesené působnosti. Na Ministerstvu vnitra vede odbor veřejné správy dozoru a kontroly a je zodpovědná za koordinační, metodickou, kontrolní a dozorovou činnost v oblasti samostatné působnosti pro všechny územně samosprávné celky. Mimo jiné se podílí na zpracování metodických materiálů pro obce a kraje, věnuje se přednáškové činnosti pro starosty a členy zastupitelstev. Zpracovává koncepční a legislativní materiály týkající se postavení a působnosti územně samosprávných celků. Koordinuje a řídí vydávání právních výkladů a stanovisek vyplývajících ze zákonů o ÚSC, která reagují na problémové oblasti v aplikační činnosti. Při své činnosti spolupracuje se zástupci krajských úřadů, ústředních správních úřadů, a dalšími institucemi.Lektorka se dále zabývá těmito tématy: Kontrolní řád; Aplikace zákona o kontrole; Působnost orgánů obcí.

JUDr. Simeona Zikmundová

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2015 zastává funkci náměstkyně pro řízení sekce ekonomicko-provozní Ministerstva pro místní rozvoj. Dříve působila například jako tajemnice městského úřadu Třebíč, právník specialista Advokátní kanceláře Tschöpl & Partner, poradce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina či ředitelka Školského úřadu Žďár nad Sázavou. Působila jako senior konzultant Rozvojového fondu OSN, dále byla členkou akreditační komise Ministerstva vnitra ČR, od roku 2009 je externí lektorkou oboru veřejná správa na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy universita Brno a od roku 2010 hodnotitelkou prací interních doktorandů oboru veřejná správa na Technické universitě Ostrava.