3

ERC (Evropské regionální vzdělávací  centrum) z.s.

Spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s. vznikl zápisem do veřejného rejstříku ze dne 7. června 2017 na základě usnesení Městského soudu v Praze (oddíl L, vložka 68480). Od počátku svého založení spolek realizuje celoživotní vzdělávání a rozvíjí vzdělávací programy, propaguje hodnoty, na kterých je založena Evropská Unie, na úrovni regionální spolupráce, meziobecní spolupráce a principy Private Partnership, se zaměřením na zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, při dodržování zásad integračně sociálního podnikání.

Poslání

ERC je moderní vzdělávací a poradenská instituce, která svým názvem vystihuje vizi o posílení rozvoje regionů v České republice. Program je zaměřený především na skupiny ohrožené inkluzí, sociální exkluzí a osoby znevýhodněné na trhu práce, při dodržování zásad integračního sociálního podnikání. ERC se úspěšně zapojuje do osvětové činnosti o sociálním podnikání, které zaznamenává v České republice masivní rozvoj a profiluje se jako významný pilíř sociální ekonomiky. Sleduje společný cíl poukazovat na význam sociálního podnikání pro místní komunity a na to, jak mohou subjekty veřejné správy tyto aktivity podporovat.

Kdo jsme?

Jádro spolku tvoří dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kterým není lhostejný demokratický rozvoj společnosti a chtějí se podílet na jejím duchovním, morálním, kulturním a společenském rozvoji. Zakladatelem spolku je výbor 3 členů, kterými jsou Miroslav Krumpl, Jiřina Nehybová a Jan Malicher, kteří se snaží naplnit obecně prospěšný cíl, který si spolek předsevzal a to, pomoc handicapovaným osobám s jejich integrací pomocí vzdělávání. Veškerý pořizovaný majetek nabývá spolek a je používán pro účely spolku a realizovaných úspěšných projektů. Spolupracujeme se zástupci samospráv, stávajícími i budoucími sociálními podniky a všemi, kterým je sociální ekonomika blízká a chtěli by využívat produktů sociálního podnikání, sociálních inovací a sociální ekonomiky.

Statutární orgán

Statutárním orgánem spolku je tříčlenný výbor ve složení:

Miroslav Krumpl

předseda výboru
predseda@i-erc.cz

Jiřina Nehybová

místopředsedkyně výboru
mistopredseda@i-erc.cz

Jan Malicher

místopředseda výboru
malicher@i-erc.cz

Celoživotní vzdělávání a rekvalifikace

Podstatnou aktivitou ERC je celoživotní vzdělávání, kvalifikace a rekvalifikace. Patříme mezi prestižní poskytovatele vzdělávání a sledujeme stále nové trendy. A tak s neustále se měnícími potřebami vzdělávání dospělých přicházíme s novými vzdělávacími přístupy a modely. V nabídce máme kurzy otevřené i zakázkové, vzdělávací aktivity realizujeme na území celé České republiky. Rozsah témat je různorodý a každý klient si u nás jistě najde ten pravý kurz přesně pro něj. Jsme akreditovaná vzdělávací instituce, Ministerstvo vnitra nám přidělilo číslo akreditace: AK/I-11/2019.

Art Centrum nad Vinohradským pivovarem

Art Centrum nad Vinohradským pivovarem vzniklo jako jedinečné místo zasvěcené svobodné kreativitě a multižánrovému vyjádření uměleckého i názorového vidění světa.

Multifunkční Art Centrum vzniklo rekonstrukcí bývalé serverovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v budově budově bývalého Vinohradského měšťanského pivovaru jehož historie sahá až do roku 1893. Otevíráme se uměleckým projektům a prezentujeme mladé talenty. Realizujeme autorské výstavy známých i méně známých výtvarníků, které doplňují vernisáže a doprovodné kulturní vhodnou prostoru a dostali jsme nabídku od tehdejšího ředitele programy. Hudba, galerie, divadlo, autorská čtení, besedy, promítání, to všechno zahrnuje Art Centrum, prostor pro živé umění.

Na začátku to byla láska na první pohled. Hledali jsme vhodný prostor a díky vstřícné nabídce tehdejšího ředitele Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, Karla Kosaře, jsme se zašli podívat do budovy bývalého Vinohradského měšťanského pivovaru a už jsme zůstali. Velkou výhodou je propojení Art Centra s obnoveným Vinohradským pivovarem, jediným podnikem v celé čtvrti s vlastní místní výrobou piva a ambicí zásobovat další pražské hospody kvalitním mokem. Polovina rozlehlých klenutých sklepů slouží k vaření, kvašení a zrání několika druhů piv, v druhé polovině se nachází výčep, restaurace a podzemní sál, který rádi využíváme pro koncerty pořádané naším centrem.

Dokumenty ke stažení

Výpis ze spolkového rejstříku

ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.

Výpis ze spolkového rejstříku

Pobočný spolek ERC
(Evropské regionální vzdělávací centrum) Brno

Kde nás najdete?

ERC (Evropské regionální vzdělávací  centrum) z.s.
Korunní 2506/106
101 00 Praha 10-Vinohrady

IČ: 06107486
DIČ: CZ06107486
Spolek je plátcem DPH.

E-mail: vzdelavani@i-erc.cz
Telefon: 725 993 812

Chcete se vzdělávat? Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat!